Ordensregler

Det er ledelsens og bestyrelsens ønske at Billund Bad skal være et rart sted at være.

Derfor er det nødvendigt med enkelte regler af

1. Praktiske grunde.

2. Hygiejniske grunde.

3. Sikkerhedsmæssige grunde.

 

PRAKTISKE REGLER
Personalets anvisninger skal følges

Badetiden kan på dage med stort besøg begrænses.

Værdigenstande og effekter kan indleveres til opbevaring i billetsalget. Efterlad aldrig ur, pung, eller andre værdigenstande i omklædningsrummet. Brug skabene. Husk badet påtager sig intet ansvar for de indleverede genstande. Ligeledes er benyttelsen af garderoben på eget ansvar.

Badedyr og ringe må kun benyttes i det lille bassin.

Der tillades boldspil under stilfærdige former i den lave del af det store bassin, men kun så længe der ikke gøres indsigelser fra andre badende.

Tag hensyn til motionssvømmere.

Kun badende må opholde sig ved bassinerne.

Har du glemt noget? Henvend dig til billetsalget.

 

HYGIEJNISKE REGLER
For at badevandet kan være rent og lækkert er det nødvendigt at alle afvaskes med sæbe over hele kroppen før bassinerne benyttes, dette gælder selvfølgelig også håret.

Badetøj skal være rent ( nu vasket ) undertøj er ikke badetøj og må derfor ikke bruges.

Hjælp os med at spare energi, undgå unødigt brug af varmt vand.

Ingen må færdes ved bassinerne og baderum med fodtøj.

Husk afvask inden saunaen benyttes - af hensyn til eventuelle klordampe.

Der må ikke medbringes badetøj og våde håndklæder i saunaen.

 

SIKKERHEDSREGLER
Løb og spring aldrig i hal og baderum, gulvet er meget glat når man har våde fødder.

Det er forbudt at springe på hovedet i den lave del af bassinet.

Se dig for når du springer i, det gælder både ved udspring fra kanten og især fra vipperne. Spring aldrig for langt ud fra 3 meter vippen, pas på den skrå kant.

Udspringeren har det fulde ansvar.

Kun svømmer der har svømmet 200 meter uden hjælpemidler må benytte den dybe del af bassinet.

Personalet kan til enhver tid forbyde udspring fra såvel kanter som vipper.

Det er forbudt at lave trampolinspring og ”bomber”.

Skub eller dyk aldrig andre i vandet, ej heller med deres egen tilladelse - medfører øjeblikkelig bortvisning.

Undgå råb og støjende adfærd.

Og husk så at al færden i Billund Bad er på eget ansvar.

 

GOD FORNØJELSE