Ordensregler

Billund Bad & Wellness

Ordensregler

Det er ledelsens og bestyrelsens ønske at Billund Bad & Wellness skal være et rart sted at være.

Derfor er det nødvendigt med enkelte regler af

1. Praktiske grunde.

2. Hygiejniske grunde.

3. Sikkerhedsmæssige grunde.

PRAKTISKE REGLER

Personalets anvisninger skal følges

Badetiden kan på dage med stort besøg begrænses.

Efterlad aldrig ur, pung, eller andre værdigenstande i omklædningsrummet. Brug skabene. Husk badet påtager sig intet ansvar for de indleverede genstande. Ligeledes er benyttelsen af garderoben på eget ansvar.

Oppustelige baderinge må kun benyttes i det lille bassin.

Der tillades boldspil under stilfærdige former i den lave del af det store bassin, men kun så længe der ikke gøres indsigelser fra andre badende.

Tag hensyn til motionssvømmere.

Det er ikke tilladt at medbringe og anvende æteriske olie på sauna-stenene.

Det er ikke tilladt at anvende mobil telefon, hverken i omklædningsrum eller svømmehal.

Fotografering er IKKE tilladt.

Kun badende må opholde sig ved bassinerne.

Har du glemt noget? Henvend dig til billetsalget.

Billetsalg:

Det er ikke tilladt at nyde madbragt mad på Billund Bad & Wellness’ indvendige områder. Der kan købes diverse mad og drikkevarer i cafeteriet. Dog har SFO og børnehaver ifølge aftaler lov til at nyde medbragte madpakker.

Klippekort er gyldig 3 år fra udstedelsen.

HYGIEJNISKE REGLER

For at badevandet kan være rent og lækkert er det nødvendigt at alle afvaskes med sæbe over hele kroppen før bassinerne benyttes, dette gælder selvfølgelig også håret.

Badetøj skal være rent ( ny vasket ) undertøj er ikke badetøj og må derfor ikke bruges. Det er ikke tilladt at bruge bommuldstøj som badetøj. Burkini er tilladt, hvis den er fabrikeret af det rigtige type stof.

Børn under 3 år skal anvende en “Hovsa-ble” under det normale badetøj. Dette er for at mindske fækale uheld i bassinerne, der kan medføre lukning af et eller flere bassiner i længere tid. Husk at det fortsat skal være en badeble under “Hovsa-bleen”.

Hjælp os med at spare energi, undgå unødigt brug af varmt vand.

Ingen må færdes ved bassinerne og baderum med fodtøj.

Saunaen benyttes efter afvask og med badetøj.

IR-saunaen skal anvendes afvasket men tør. Der må bruges både badetøj og bomulds tøj.

SIKKERHEDSREGLER

Løb og spring aldrig i hal og baderum, gulvet er meget glat når man har våde fødder.

Det er forbudt at springe på hovedet i den lave del af bassinet.

Se dig for når du springer i, det gælder både ved udspring fra kanten og især fra vipperne. Spring aldrig for langt ud fra 3 meter vippen, pas på den skrå kant.

Udspringeren har det fulde ansvar.

Kun svømmer der har svømmet 50 meter uden hjælpemidler må benytte den dybe del af bassinet.

Personalet kan til enhver tid forbyde udspring fra såvel kanter som vipper.

Det er forbudt at lave trampolinspring og ”bomber”.

Skub eller dyk aldrig andre i vandet, ej heller med deres egen tilladelse – medfører øjeblikkelig bortvisning.

Undgå råb og støjende adfærd.

Børn under 7 år skal være i selskab med en voksen, når de færdes i svømmehallen.

Det er ikke tilladt at anvende snorkel og svømmebriller med tempereret glas. 

Der må ikke tygges tyggegummi under ophold i svømmehallen.

Og husk så at al færden i Billund Bad & Wellness er på eget ansvar.

GOD FORNØJELSE.